Toimisto

Käyttämämme ohjelmistot ovat Archicad, AutoCAD Building Design Suite Premium 2018 ja AutoCAD LT 2018, lisäksi meilllä on AutoCAD Revit Architecture Suite 2011 ja AutoCad ADT 2011 . Ulkopuolinen tietotekniikan yritys vastaa teknisten laitteidemme toiminnasta ja tietoturvallisuudesta (mm. palomuurit ja virustorjunta). Laaditut suunnitelmat tallennetaan monistettuina Viestintäviraston hyväksymässä tilassa sijaitsevalle virtuaalipalvelimelle (ns. pilvitallennus). Muita apuväleineitä ovat mm. digitaalinen värikopiokone, digitaalinen väripiirturi, videoprojektori, digikamerat, sähköposti jokaisella työntekijällä jne.

Käytössämme on projektinseurantaohjelma, jonka tilastot toimitetaan yksikköhinnoilla laskutettavissa toimeksiannoissa tilaajan tarkistettavaksi.

Toimintamallimme
Suunnittelutehtävän onnistunut lopputulos saavutetaan, kun otetaan huomioon mm. seuraavat tekijät:

Kokemus

  • Toimeksiantojemme määrä (tällä hetkellä lähes 1500 kpl) sisältää paljon tietoa ja asiaa.

Kyky ja kapasiteetti

  • Olemme saaneet suuria yksityisiä kohteita suorina toimeksiantoina, mm. aikoinaan 35 miljoonan euron kohteen, Liikekeskus Zeppelinin Kempeleeseen.

Sitoutuminen annettuun aikatauluun

  • IT-yritysten aikataulut olivat aina äärimmäisen tiukkoja toteutusten laajuuteen verrattuina, mutta niissä pysyimme, koska jatkoa seurasi, esim. Nokia Networks, myöhemmin NSN, on ollut toimeksiantajanamme 25 vuoden ajan.

Käyttäjän kuuleminen

  • Palveluammattilaisen on aina kuunneltava asiakasta ja tuotava hänen näkemyksensä maksajan päätettäväksi.

Suunnittelun kustannustietoisuuden hallinta

  • Pyrkimys näyttävään ja kestävään toteutukseen kohtuullisin kustannuksin.
  • Kustannustavoitteissa pysyminen

Pätevä ja motivoitunut henkilökunta

  • Elintärkeä jokaiselle yrittäjälle.

Kestävä kehityksen ja ympäristöasioiden huomioonottaminen:

Yrityksemme ja sen henkilökunnan toiminta-ajatuksena on suunnitella kestävää ja luonnonolot huomioonottavaa rakentamista. Tätä edellyttävät myös nykyiset rakennusmääräykset ja pitkät rakennuskohteen takuuvastuut.

Rakennusosien yksityiskohtien suunnittelun on oltava myös arkkitehtisuunnittelun osalta niin pitkälle vietyä, että elinkaariajattelun mukainen toimivuus on taattu.

Rakennuksen niin tekninen kuin visuaalinen kuormitus ympäristöönsä on aina harkittava yksilöllisesti ja tapauskohtaisesti hyvän lopputuloksen varmistamiseksi.